Úvodní stránka»Oftalmologie»Operace šedého zákalu»Projevy cukrovky na očích

Projevy cukrovky na očích

Cukrovka a oči

CUKROVKA ….
Jedná se o onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Tato hodnota se často pohybuje až okolo hodnoty 25 mmol/l, přičemž u zdravých psů je tato hodnota v rozmezí 3,9 – 6,7 mmol/l. U dobře stabilizovaných diabetiků se hodnota glukózy sníží ideálně do rozmezí 5,6 – 14 mmol/l.

JAK JI POZNÁMe A CO VŠECHNO může ZPŮSOBit…
Glukóza je nutná pro správnou činnost všech tkání v organismu. Díky těmto mechanismům se cukrovka může projevovat velmi rozmanitě. Mezi základní příznaky patří nadměrné pití a čůrání, hubnutí, ale při zachované chuti k jídlu.

V době diagnostiky nebo i při úspěšné medikaci se může rozvinout postižení dalších orgánů …
Infekce dolních cest močových díky přítomnosti glukózy v moči
Špatná kvalita srsti
Diabetická neuropatie – porucha korekce končetin, překlubování, porucha pohyblivosti
Diabetická hypertenze – zvýšení krevního tlaku je pak rizikové pro činnost ledvin, srdce a dalších orgánů a dochází k jejich poškozování.
Změny na očích – mezi typické projevy patří rozvoj šedého zákalu. Méně častěji je zaznamenáváno diabetické poškození sítnice, které je naopak časté u lidí.

JAK VZNIKÁ…
Hlavním mechanismem je nedostatek inzulinu v organismu. Inzulin vzniká v buňkách slinivky a k jeho nedostatku dochází při zániku těchto buněk. K destrukci buněk dochází až ve starším věku – nejčastěji v rozmezí 7 – 10 let.
Mnohem častěji jsou postiženy feny díky vlivu pohlavního hormonu progesteronu. Typický je poté nástup cukrovky v době po hárání.
Z plemen, která bývají cukrovkou postižena častěji je to australský teriér, foxteriér, knírač bišonek, špic...

PROČ ZROVNA OČI…
Vysoká hladina glukózy v krvi ovlivňuje i metabolismus oka. Postihuje hned několik struktur:


Čočka – za normálních podmínek se uvnitř čočky metabolizuje asi 5% glukózy. Pokud je vyšší hodnota v krvi i v čočce se musí zákonitě metabolizovat více glukózy a vznikají tam degradační produkty, které se nestíhají vylučovat z čočky. Tímto mechanismem se mění vnitřní prostředí čočky a dochází k nasávání vody do vnitřních struktur a následnému šedému zákalu, který se rozvíjí velmi rychle a dramaticky. Ztráta orientace je velmi rychlá a dochází k ní během velmi krátké doby (dny až týdny). Změny na čočce jsou velmi rychlé, dochází k prasklinám na pouzdru a hlavně zánětu uvnitř oka vyvolaný těmito změnami.
Kdy dojde k těmto změnám je velmi variabilní …

U některých psů dochází k rozvoji šedého zákalu ještě před stanovením vlastní diagnózy cukrovky. Asi 80% pacientů s cukrovkou má rozvinutí šedý zákal do 1 roku od rozvoje onemocnění.

Šedý zákal Katarakta se změnami na pouzdře Srůsty mezi čočkou a duhovkou Zánět duhovky vyvolaný čočkouSítnice – ke změnám na sítnici dochází v mnohem pozdějším stadiu cukrovky. Obvykle po 5 letech od nástupu cukrovky. Změny na sítnici jsou často skryty šedým zákalem, kdy sítnice není oftalmoskopicky vyšetřitelná. Možnost stanovení funkčnosti sítnice je elektroretinografie.


Rohovka a slzy – slzy obsahují u diabetiků větší množství glukózy a se změnou složení se mění i jejich konzistence a bohužel se snižuje i jejich množství. Oko cukrovkáře je predisponováno k pomalejšímu hojení po traumatech rohovky a hlubším vředům a suchému oku.


MÁ SMYSL ŘEŠIT OČI? ….
ANO
- Rychlý rozvoj šedého zákalu vede k ztrátě orientace a zhoršení kvality života
- Kromě patálií spojených s náhlou ztrátou orientací je ale i zánět, který je vyvolán šedým zákalem, velmi bolestivý. Proto často dochází k mhouření očí, oči jsou zarudlé, mají hlenovitý výtok …
- Díky procesům probíhajícím uvnitř oka dochází k nevratným změnám v oblasti čočky a duhovky, které vedou je srůstům a zvýšení nitroočního tlaku a opět následným bolestivým stavům.

ŘEŠENÍ …
Máme dvě metody řešení šedého zákalu …
1. Konzervativní terapie, kterou se snažíme zabránit srůstům v oblasti duhovky a čočky, zvyšování nitroočního tlaku a bolestivosti oka. Bohužel neexistují žádné kapky, které by „rozpustily“ šedý zákal. Šedý zákal při této terapii přetrvává, ale může se měnit. U některých pacientů dojde k přezrání šedého zákalu, hmota čočky se shlukne a vzniká prostor, který je průhledný a orientace se vrací.


2. Chirurgické řešení – v lehké sedaci je pomocí ultrazvuku odstraněna šedá hmota čočky a nahrazena multifokálním implantátem. Orientace se vrací během pár dní a díky implantátu je kvalita zraku téměř totožná se stavem, než došlo k zakalení.
K chirurgickému řešení můžeme přistoupit až po stabilizaci cukrovky (stabilní hladina glukózy, u fen kastrace, aby se minimalizoval vliv progesteronu). Před chirurgickým výkonem musí být stabilizováno i oko z hlediska zánětu a nitroočního tlaku, proto je nutné, aby pacient byl vyšetřen oftalmologem.


Chirurgický výkon je prováděn jako ambulantní zákrok, který trvá celkově asi 3 hodiny. 2 hodiny před plánovaným zákrokem je nutné aplikovat obvykle troje kapky, které oko připraví na chirurgii (lokální antibiotika, lokální znecitlivění a obvykle i kapky na rozšíření zorničky). Před zákrokem je u diabetiků kontrolována hladina glukózy.

V den chirurgie je pak nutné, aby pacient dostal ráno poloviční dávku inzulinu a poloviční dávku jídla.

A NA ZÁVĚR TROCHU STATISTIKY ….
V roce 2017 jsme provedli chirurgické odstranění šedého zákalu u 113 pacientů. Z těchto pacientů bylo 13 pacientů s cukrovkou.

Věk u pacientů s cukrovkou, u kterých byl odstraněn šedý zákal chirurgicky. Všichni pacienti operovaní kvůli šedému zákalu v roce 2017Díky cukrovce může docházet k pomalejšímu hojení, stejně tak komplikace mohou být častější. U pacientů, které jsme operovali minulý rok, nedošlo k rozvoji vážných komplikací, hojili se velmi dobře a obnovená orientace vedla k zlepšení kvality života.