Úvodní stránka»Oftalmologie»Měsíční slepota koní

Měsíční slepota koní

Cyclosporinový implantát (CsA) jako řešení měsíční slepoty u koní – spolehlivá chirurgická technika k řešení rekurentní uveitidy za účelem prodloužení a udržení zraku u koní. Minimální rizika spojená s implantací jsou jeho hlavní předností. Základem úspěchu je správné posouzení a výběr kandidáta pro danou techniku.

Měsíční slepota koní (Equinní rekurentní uveitida, ERU, equine recurrent uveitis, periodic ophthalmia) je nejčastější příčinou slepoty u koní. Charakteristickým znakem jsou opakované záchvaty uveitidy i přes medikamentózní terapii. Typickými příznaky probíhající uveitidy jsou bolestivost, konjunktivální a episklerální hyperemie, mióza, krev či hnis v oku (hyphaema, hypopyon), infiltráty ve sklivci a zánět zadních vnitřních struktur oka (chorioretinitis). Klasická ERU v akutní fázi je totiž velmi snadno rozpoznatelná. Akutní bolestivost spojená s blefarospazmem (mhouření očí) a barevnými změnami rohovky je zafixovaná velmi dobře i v podvědomí většiny majitelů a chovatelů koní. Jedná se o imunitně zprostředkované onemocnění charakterizované opakujícími se epizodami nitrookulárních zánětů. Etiologie rekurentní uveitidy je multifaktoriální a není plně objasněna, ale je jisté, že zde imunitní systém hraje důležitou roli. Po klidových fázích nastupují nové, mnohem agresivnější ataky uveálního aparátu. Plíživá forma ERU je spojená s nebolestivou, mírnou formou uveitidy, která probíhá ve zdánlivě zdravém oku a postupně vyústí v degeneraci vnitřních struktur. Tato forma je mnohem častěji popisována u plemene Appaloosa a u chladnokrevníků. Klidová fáze klasické ERU nebo její plíživá forma mohou být velmi často přehlédnuty. K jejich zjištění je nezbytné důkladné oftalmologické vyšetření. Na základě příznaků a průběhu onemocnění jsme schopni zvolit vhodnou terapii a prognózu onemocnění.

Oko koně s adhezemi v přední komoře
oční při ERU.
Měření nitroočního tlaku Tonovetem.

Pro implantaci cyklosporinového tělíska musí byt kůň uveden do celkové anestezie. Zákrok je ale na jednodenní hospitalizaci a použití anestetik během operace ani probouzení koně z anestezie nevyžaduje žádné zvláštní opatření kromě ochranné masky proti poranění hlavy a očí. Spolupracujeme s Veterinární klinikou vHeřmanově Městci, jejíž anesteziologové dohlíží na anestezii i probouzení pacientů. Po zákroku bývá patrná mírná chemóza případně překrvení bulbární spojivky v místě zákroku. Postoperační stav může být provázen i mírnou reakcí duhovky v podobě zakalení v přední komoře oční. Bezprostřední použití atropinových očních kapek ale problém zvládne do několika hodin. Prognóza je tedy při důkladném výběru vhodného kandidáta jednoznačně optimistická.

Na našem pracovišti rutinně provádíme implantaci cyklosporinového implantátu. Kandidát pro CsA implantaci nesmí být ve fázi akutního zánětu, tzn. fáze klidová, popř. maximálně medikamentózně potlačená. Cyklosporin je velmi potentní imunosupresivní látka (blokuje IL-2 ), ale nedokáže potlačit akutní zánět. Absolutní hladina a tím účinek cyklosporinu nastoupí 4-6 týdnů po implantaci, proto musí být pacienti postoperačně bedlivě monitorováni a medikováni po dobu přibližně jednoho měsíce antiinflamatorními terapeutiky (protizánětlivými léky). Vlastní chirurgie je spojená s minimálními riziky v porovnání s vitrektomií, tedy technikou dříve doporučovanou nebo využívanou u pokročilejších stádií ERU. Vyhneme se zde komplikacím v podobě krvácení do sklivce, ablace sítnice, poškození čočky s následným rozvojem katarakty, se kterými se setkáváme po vitrektomii. U koní se ukázala jako možná metoda pro zastavení nebo alespoň významné zmírnění dalších ataků ERU. Nicméně invazivita vitrektomie oproti CsA implantaci je mnohonásobně vyšší a tomu také odpovídá riziko výskytu následných intraokulárních komplikací. Také sledování pacientů po použití implantátů prokázalo bezpečnost a efektivnost v minimálně sedmi letech po uskutečněné chirurgii.

Rozhodnutí, jakou chirurgickou techniku zvolit a zda bude chirurgické řešení pro pacienta vhodné, závisí vždy na individuálním posouzení daného případu. Pokud je pacient bez medikace a bez příznaků akutního zánětu nebo klinické příznaky jsou maximálně pod medikamentózní kontrolou a nejsou zde žádné známky postižení posteriorní uvey, doporučujeme aplikaci CsA implantátu. Techniku máme použitu na více jak 40 koních, pacientech s ERU, koně jsou zařazovány zpět do sportu, pracovního i rekreačního využití s minimem komplikací.

Implantace ciclosporinu – vytvoření
subsklerálního prostoru
Založení ciclosporinového implantátu Sutura sklery
Pozice flapu spojivky přes skleru Sutura spojivky Oko po implantaci.