Úvodní stránka»DOO novinky

NOVINKY V POSUZOVÁNÍ DĚDIČNÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PSŮ


Od 1. 1. 2024 dochází ke změnám v podmínkách posuzování dědičných onemocnění psů. Změny se budou dotýkat jak posuzovatelů a závěrečného hodnocení, tak i požadavků na majitele.


Ze strany majitelů bude k vyšetření dědičných očních vad nutné doložit několik dokumentů:
                            1. Petpas nebo obdobný doklad sloužící k identifikaci jedince a vystaveného na základě platné legislativy.
                            2. Průkaz původu zvířete
                            3. Všechny předchozí certifikáty z vyšetření dědičných očních onemocnění (nutné v případě pozitivních jedinců!)
                            4. DNA testy vztahující se k očním onemocněním (obzvláště nutné u klinicky pozitivních jedinců)
                            5. Písemné zmocnění, pokud zvíře nedoprovází majitel zvířete.
                            6. V případě vyšetření štěňat u konkrétních plemen by mělo být vyšetření provedeno bez 6. – 8,5 týdnem stáří a štěně by mělo mít vystavené číslo zápisu do plemenné knihy a mělo by být načipováno.

Ze strany posuzovatelů dochází k rozšíření celkového hodnocení stavu zvířete, protože dosud používaná 2 hodnocení (DOV vyšetření a DOV vyšetření prosté) nejsou pro současné požadavky posuzovaní dostačující.
Nově budou k celkovému hodnocení a doporučení používány termíny:
                              DOO prostý – bez nálezu dědičných očních onemocnění
                              Chov na zvážení – na oku je patrný nález, ale není vylučující z chovu
                              Opakovat vyšetření – mělo by být použito v případě nejasností, kdy není možné stanovit celkové hodnocení.
                              Chov nedoporučen – použije se v případě, kdy bude nalezena vada vylučující z chovu (např. katarakta, CEA)
Od letošního roku bude používán nová verze certifikátů ECVO, kde je nutné zaznamenávat i tzv. low priority cataracts, u kterých nedochází k progresi a tím pádem nejsou v tuto chvíli vylučující z chovu.
Na našem pracovišti vyšetření dědičných očních onemocnění provádí MVDr. Jiří Beránek, Ph.D. a MVDr. Petra Flídrová.Zpět na výpis aktualit