Úvodní stránka»Zajímavé případy»Rohovka.... a její změny

Rohovka.... a její změny

Rohovka- transparentní povrchová část oka, která se skládá z několika vrstev. Je to právě ona, která je nejvíce vystavena mechanickým vlivům vnějšího prostředí a často dochází k jejímu narušení.  Poškození rohovky můžeme rozdělit do několika kategorií podle hloubky defektu, podle velikosti, podle etiologie ....

Povrchové eroze .... nejčastější nález

Jedná se o jedno z nejčastějších poškození rohovky a většínou bývá mechanického původu.  Mezi typické klinické projevy patří vysoká bolestivost, mhouření, zarudnutí spojivek a otok rohovky. Povrchové eroze se velmi dobře hojí a při správné medikaci se zahojí do 7 dní s minimálním formováním jizvy.


SCCEDs .... spontánní chronické povrchové eroze

Jsou zvláštní skupinou povrchových erozí. Jedná se o léze, které začínají jako povrchové, ale jejich hojení neprobíhá standartním způsobem. Obvykle přetrvávají déle jak 2 týdny. Nejčastěji jsou zastoupeni starší pacienti, obvykle ve věku 8 - 9 let. Neadekvátní hojení může souviset s věkem pacienta, případně ale i s určitými endorinními onemocněními. Léze se hojí nekvalitním epitelem, který se musí chirurgicky odstranit a většinou překrýt měkkou kontaktní čočkou.

Povrchové eroze na rohovce u yorkshireteriera Chronická eroze - SCCEDs Oko s položenou měkkou kontaktní čočkou

A  VŘEDY HLUBOKÉ ...

Tyto léze zasahují do 1/3 tloušťky rohovky a více. Někdy může dojít až k úplné celistvosti rohovky. Tyto defekty jsou natolik hluboké, že už nejsou schopné se spontánně zahojit a je nutná výrazná chirurgická intervence. Často dochází k bakteriální kontaminaci, která vede k ztekucení rohovky tzv. melting. Bohužel bakteiální kontaminace může vést k celkové infekci oka a jeho ztrátě (oko se musí odstranit, protože je vstupem infekce do organismu).

Máme několik chirurgických variant pro řešení těchto lézí.  Výběr metody pak záleží na konkrétním případu. Nejčastěji používané metody pro řešení hlubokých vředů jsou korneosklerální transpozice, A cell a Corneal cross linking.


KORNEOKONJUNKTIVÁLNÍ/Korneosklerální transpozice

Jedná se o metodu, která se používá u hlubokých vředů k překrytí defektu. Jako "záplata" se používá část spojivky, která se posune nad defekt. Díky tomuto posunu se do defektu dostávají cévy, které zajišťují hojení. Bohužel díky hloubce defektu a obvykle i větší ploše vředu se hojí větší jizvou a zhoršuje se průhlednost rohovky. Na následujících obrázcích je zachyceno postupné korneokonjunktivální transpozice od nálezu při prvním vyšetření až po stav po 6 měsíce od zákroku.

Hluboký vřed u bostonteriera Spojivka překrývající defekt před přišitím k rohovce Korneokonjuktiální transpozice po 6 měsících

A CELL ... je metoda, která využívá k překrytí rohovkového defektu speciálně upravený cizí materiál pocházející ze sliznice močového měchýře prasat. Jedná se o jakousi "záplatu", která překrývá defekt. Postupně dochází k prorůstání cév do defektu a jeho kompletnímu zahojení. Hojením vzniká výraznější jizva, která koresponduje s hloubkou defektu.

Hluboký vřed rohovky s příměsí hnisavého materiálu Stejná léze po vyčištění a přišití A CELLu Přešití oka třetím víčkem jako ochrana "záplaty"

Hojení defektu rohovky 10 dní po zákroku

Stav oka po 60 dnech ode dne chirurgie

Hluboký vřed u jiného pacienta Hojení defektu po 10 dnech Stav oka 60 dní po chirurgii


CCXL ... Corneal Collagen Cross Linking

Poslední metodou, která se používá u hlubokých vředů je CCXL. Používá se u plošných hlubokých vředů, které nejsou infikované. Používá se specálně upravený vitamin B, který se kape do defektu a pomocí ultrafialového záření je vytvrzen do požadované tvrdosti.

Více informací naleznete v tomto článku.

Oko s vředem Oko po aplikaci vitaminu B Oko po 10 dnech od operace


A ONEMOCNĚNÍ ROHOVKY, KTERÉ VŘEDY PŘIPOMÍNAJÍ ....

Mezi tato onemocnění patří autoimunitně podmíněné - chronická superficiální keratitida a keratitis punctata. Do zvláštní skupiny patří i nekróza rohovky u koček a eozinofilní keratitida koček.


Chronická superficiální keratitida

Jedná se o progresivní autominunitní onemocnění, které obvykle postihuje obě oči a potenciálně může způsobit slepotu. Je známe hned pod několika názvy - pannus, Überreiterův syndrom, chronická supreficiální keratitida - CSK.

Predispozice byla popsána u německých ovčáků, Greyhoundů a v poslední době se více objevuje u borderkolií.

Jako možné spouštěče byla popsána vyšší intenzita slunečního záření a nedostatečná činnost šítné žlázy.

Toto onemocnění lze chirurgicky řešit pouze implantací ciclosporinového implantátu, terapeuticky je dobře zvládnutelné, ale nevyléčitelné.

CSK v různých stadiích....


Onemocnění pod medikací Prvpočátek onemocnění CSK s výrazným překrvením Výrazná progrese onemocnění Oko z předchozího obrázku 2 měsíce po medikaci


Keratitis punctata superficialis

Je autoimutniní onemocnění rohovky, které bylo popsáno hlavně u sheltií a červených jezevčíků. Může ale postihnout i jiná plemena. Postižena je jen rohovka, na které se objevují četné bodovité cirkulární změny, které mohou, ale nemusí iminovat vředy.

Často se jedná o oboustranný proces.


Nekróza rohovky koček

Nekróza rohovky postihuje pouze kočky. Předpokládá se plemenná predispozice u perské, himalájské, barmské a siamské kočky. Vlastní příčina onemocnění není jasná. Určitou roli bude hrát herpesviróza koček. Nekróza rohovky doplňuje chronickou ulceraci rohovky.

Projevuje se tmavým zbarvením rohovky, které je doplněno bolestivostí, výtokem z oka, mhouřením.

Na následujících obrázcích je zachyceno postižení rohovky u perské kočky a odstranění nekrotického ložiska.

Nekróza rohovky u perské kočky Detail nekrózy rohovky Odstranění nekrotické části keratektomií Odstraněná nekrotická část rohovky Rohovka po odstranění nekrotické části

Eozinofilní keratitida koček
Jedná se o onemocnění rohovky, na kterém se podílí herpesvirus a imunitní reakce. Dochází k vytvoření nepravidelných bílo – růžových lézí na rohovce s jakoby sýrovitými nálepy na rohovce a třetím víčku. Může postihovat jedno, ale i obě oči.

Eozinofilní keratitida u kočky

Změny na rohovce mohou někdy vypadat velmi podobně. Pro stanovení přesné diagnózy je nutné kompletní oftalmologické vyšetření nejen rohovky, ale i hlubších částí oka. Na základě vyšetření se stanovení, zda bude stačit konzervativní terapie, případně bude nutná chirurgická terapie.

A protože onemocnění rohovky bývá traumatického původu ...

Pěkné slunečné brýle by mohly rohovku ochránit.