Úvodní stránka»Oftalmologie»CCXL corneal collagen cross linking – nová technika operace rohovky

CCXL corneal collagen cross linking – nová technika operace rohovky

Corneal Collagen Cross-linking (CCXL) je technika používaná v humánní oftalmologii od roku 1998. První pilotní studie o použití CCXL ve veterinární oftalmologii jsou publikovány v roce 2013 a na našem pracovišti ji využíváme od roku 2016. Indikacemi jsou melting ulcer a keratomalácie, což jsou závažná onemocnění rohovky vyžadující bezodkladný přístup a preferenčně chirurgické ošetření. Pokud nejsou rychle a adekvátně řešeny, hrozí nevratné poškození oka i zraku. Keratomalácie je poškození stromatu rohovky, kdy jeho ztráta rigidity, změknutí až rozbřednutí, poškodí obrannou bariéru rohovky a může pak docházet k sekundární bakteriální či plísňové infekci rohovky.

Dosud využívané techniky (spojivkový flap či štěp, korneokonjunktivání či korneosklerální transpozice, rohovkové transplantace, krytí komerčními materiály (ACells – porcinní submukoza vesica urinaria a lamina propria, Biosist - porcinní intestinální submukóza, amnionové membrány, perikard, peritoneum, renální kapsula, orální či vaginální mukóza) jsou úspěšně používané k záchraně oka a zraku. Výsledkem je ale většinou i doprovodná tvorba rohovkových opacit, cikatrizací a dystrofií v místě defektu.

Při technice Corneal Collagen Cross-linking zpevňujeme kolagenní vlákna stromatu rohovky fotoaktivací riboflavinu ultrafialovým A zářením. Je to tedy technika neinvazivní a velkým benefitem použití je minimalizace vzniku jizvy v místě zhojení defektu rohovky. Využívá působení ultrafialového A paprsku po dobu 30 minut při energii 3 mW/cm2 na postiženou rohovku. Aplikujeme je komerčně připravený 0,1 % izotonický riboflavin v 20 % roztoku dextranu po dobu 30 minut. CCXL ošetření pacienti vykazují rychlé odeznívání bolestivosti, výrazná redukce je již třetí den. Kompletní epitelizace defektu je mezi 7. - 40. dnem. Rozdíl v délce hojení je dán velikostí defektu rohovky a interferencí s fluoresceinem. Již v prvních sedmi dnech je markantní obnovení transparence rohovky, snížení edematizace rohovky a buněčné infiltrace. Vaskularizace rohovky tak rapidně nastoupí v prvních 7 dnech po ošetření technikou CCXL a odeznívá v následujících 3 týdnech.

keratomalacie u psa indikovaného pro použití CCXL techniky použití ultrafialového záření typu A kočka s melting vředem během 30 minutové aplikace riboflavinu na rohovku Obr. 4: CCXL technika na rohovkový defekt
Keratomalacie u psa indikovaného pro použití CCXL techniky. Použití ultrafialového záření typu A. Kočka s melting vředem během 30 minutové aplikace riboflavinu na rohovku.

CCXL technika na rohovkový defekt.

Popsána je také antimikrobiální aktivita ale i antimykotická aktivita CCXL. V současnosti připravujeme použití CCXL pro oftalmologii koní při léčbě mykotických (plísňových) ulcerací rohovky, což je momentálně velmi nákladná procedura s nejistým výsledkem.