Úvodní stránka»Interní medicína»Prevence»Péče o uši

Péče o uši


Proč čistit uši …
Psi mají různě utvářené uši – jedna skupina psů má uši postavené, další skupinamá uši převislé. Převislé uši jsou predisponované pro rozvoj zánětu, protože dochází k vytvoření vhodného prostředí pro množení bakterií a kvasinek. Dalším predispozičním faktorem pro rozvoj zánětu uší je zúžený zvukovod a zbytnění sliznice, obvykle je tento stav spojem s chronickými subklinickými záněty uší, případně je dán genetickou predispozicí.
Pokud už dojde k rozvoji zánětu v uchu, je nutné stanovit přesnou příčinu. Mezi základní znaky onemocnění patří bolestivost uší, výrazný zápach, sekret (hnisavý, hnědý,…), zarudnutí sliznice… Původce zánětu lez stanovit cytologicky a další terapii potom směřovat konkrétně na daného původce. Cytologické vyšetření je dobré v případě bakterií doplnit o mikrobiologickou kultivaci a stanovení citlivosti na antibiotika.

Kdy a čím čistit uši …
Odstraňování sekretu z uší je nutné hlavně u patologických stavů, kdy je vezvukovodu přítomné větší množství mazu a vytváří tak vhodné prostředí pro bakterie a kvasinky. Pokud jsou uši zdravé, čištění by mělo být prováděno pouze minimálně, když se tam nahromadí větší množství mazu. Preventivní čištění uší by mělo být častější u psů, kteří se častěji koupou kvůli zadržování vody ve zvukovodu.
Roztoků na čištění uší je celá řada a obsahují různé účinné látky. Některé pouze rozpouští maz, který se pak snadněji odstraňuje, jiné mají i schopnost měnit vnitřní prostředí a tím eliminovat částečně kvasinky a bakterie. Každopádně neměly by být používány roztoky určené pro lidi.

Jak čistit uši …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pes má lomený zvukovod,

proto je na začátku čištění nutné zvukovod narovnat, aby roztok natekl až úplně dolů.

Poté aplikuje čistící roztok.

Boltec držíme zvednutý a masírujeme zvukovod.

Dává se tam takové množství čistícího roztoku, aby to při masírování čvachtalo.

Poté chvíli počkáme, necháme psa, aby roztok a rozpuštěný maz vyklepal

Poté to vytřeme papírovým kapesníkem nebo tamponem