Operace šedého zákalu - pooperační manuál

Postoperační péče

Krmení: Po zákroku je nutné začít podávat krmivo pomalu po malých dávkách a je dobré, když potrava je měkčího charakteru, aby se snadněji polykala a nedráždila více než je nutné sliznici, která už je podrážděná po zavádění endotracheální kanyly. Lze podávat konzervu, vývar, namočené granule….

Voda: Pacient může pít už krátce po zákroku, ale je potřeba dodržovat malé dávky vody, aby se předešlo zvracení.

Prostředí: Anestezie narušuje centrum termoregulace, proto je nutné zajistit dostatečnou teplotu vnějšího prostřední, aby nedošlo k podchlazení organismu. Stejně tak jako se pacient nechává v klidu dospat. Venčení je doporučováno pouze krátké a rychlé.


Následující den po chirurgii už není potřeba omezovat normální režim. Každý pacient snáší anestezii jinak, proto i doba zotavení po anestezii je různá. Někteří pacienti jsou úplně normální už večer v den zákroku, jiným trvá i dva dny, než se z anestezie kompletně zotaví. Ještě druhý den se může objevit zvracení, nechutenství nebo mírná apatie, ale během dne už by se měl stav začít postupně zlepšovat. Pokud bude přetrvávat apatie, pak je nutné vyhledat odbornou pomoc.
Po operaci šedého zákalu je doporučován klidovější režim po dobu 10-14 dní – tj. po dobu, kdy je pacient pod celkovou tabletovou medikací a intenzivní lokální terapií.

PODÁVÁNÍ TABLET
S tabletami začínáme hned druhý den ráno. Podávají se obvykle troje tablety a je možné je podat naráz s malým množstvím krmení (např. pomazánkové máslo, paštika, konzerva, tavený sýr,…).
Cílem podání tablet je oko celkově chránit zevnitř. Používá se celková antibiotická clona (SYNULOX), léky proti bolesti a otoku (DERMIPRED) a léky na ochranu žaludeční sliznice (FAMOSAN) – případně jiné názvy, ale stejné účinné látky.
Antibiotika jsou obvykle podávána po dobu 10 dní, u kortikoidů dáváme o několik tablet navíc kvůli možným komplikacím, ke kterým může dojít. Vždy je ale nutná předchozí konzultace! Více informací o možných komplikacích dále v textu.
Nejvíce vedlejších účinků je pozorováno u kortikosteroidů. Většina psů po nich víc pije a více močí, proto je nutné častější venčení. Jakmile se vysadí, tak se toto upraví. Mezi další vedlejší příznaky patří nadměrná chuť k jídlu, nebo naopak nechutenství, snížená aktivita a intolerance zátěže. Kortikosteroidy okyselují žaludeční šťávu a může docházet k naleptávání sliznice žaludku, proto se k nim přidávají léky, které toto neutralizují (FAMOSAN). Při krvavém zvracení, nebo průjmu s krví je nutné je vysadit a vymyslet jinou alternativu terapie (např. injekční). Zvracení a průjem se ale objevuje většinou při mnohem delší medikaci.

APLIKACE OČNÍCH KAPEK
Lokální terapie očními kapkami je postavena, tak aby chránila oko zvenku. Používají se lokální antibiotika – OFTAQUIX, kapky proti bolesti INDOCOLLYRE, kapky na snižování nitroočního tlaku TIMOHEXAL (možné jsou alternativy TIMO – COMOD, TIMOLOL – POS) a kapky UNITROPIC, které roztahují zorničku. Zabraňují ji přirůst v jednom místě a tím zůstává zachovaná pohyblivost, což je pak důležité pro další zaostřování.
Všechny kapky je možné kapat naráz s rozestupem 2-3 minut.


DIABETICI:

U diabetických pacientů je kvůli porušenému metabolismu glukózy medikace nastavená odlišně. V den chirurgického řešení se aplikuje poloviční dávka jídla a inzulinu ráno, večer po zákroku se opět aplikuje pouze poloviční dávka jídla a inzulinu. U těchto pacientů ponecháváme intravenózní kanylu do druhého dne kvůli případným komplikacím s poklesem cukru. Hladinu glykemie je nutné zkontrolovat druhý den. Rozdíl je i v podávání tablet – antibiotická clona je shodná jako u nediabetických pacientů (SYNULOX), proti bolesti a otoku se používají nesteroidní antiflogistika (RIMADYL) – oboje je prodlouženo celkově na 14 dní. Tablety začínáme podávat hned druhý den.

ATOPICI:

Pokud jsou tito pacienti medikováni Apoquelem, je nutné ho po dobu 10 dní po zákroku vysadit. Drbání je omezeno podáváním kortikoidů. Po skončení medikace kortikoidů se začíná Apoquelem ve dvojnásobné dávce, než byla dávka před zákrokem. Tato vyšší dávka je po dobu 3 dní a poté se vracíme k původní dávce Apoquelu.


POOPERAČNÍ KONTROLY

První kontrola je prováděna 7-10 dní po operaci. Kontroluje se hojení oka a nitrooční tlak a na základě klinického stavu oka se pak upravuje lokální medikace. Při této kontrole dostanete další oční kapky – obvykle SPERSADEX.
Druhá kontrola následuje 6-8 týdnů po operaci a obvykle je to v období dobírání Spersadexu. Třetí kontrola je 3 měsíce po operaci. Poté se doporučují pravidelné kontroly po 6 – 12 měsících v závislosti na stavu oka, plemenné predispozici a rizikovosti pacienta.


VIDĚNÍ
Už krátce po operaci dochází k rozeznání světla a tmy, pravděpodobně i obrysů, ale obraz nebude ostrý. Během několika dní po operaci se zrak postupně zlepšuje.
Největší změnu pozorují majitelé ve chvíli, kdy sundají ochranný límec. Ale plné zrakové schopnosti je dosaženo až po 3 týdnech, kdy se oko naučí pracovat s implantátem a oko bude téměř zahojené. Až po 6-8 týdnech je oko považováno za úplně zahojené.

KOMPLIKACE
Díky nastavené medikaci nejsou komplikace příliš časté, ovšem vyskytnout se můžou.
Mezi nejčastější komplikace patří:

Hojení rány na rohovce – ranka na rohovce je šitá vstřebatelnými stehy, tudíž se stehy nemusí vytahovat. Ovšem začne se hojit granulační tkání, která připomíná růžovou masu vystupující nad rohovku a to pak může vést k bolestivosti při mrkání. V tomto případě se vrací zpátky oční kapky Indocollyre, který snižuje bolestivost, ale je nutná předchozí konzultace.

Změny barvy rohovky – obvykle se jedná o mléčné zakalení rohovky, které je spojeno s výkyvy nitroočního tlaku. Tato komplikace je poměrně závažná a vyžaduje oftalmologické vyšetření co nejdříve a následnou úpravu medikace

Ztráta orientace – pokud se jeden den pes orientuje, druhý den začíná narážet do věcí, pak je nutné co nejdříve stanovit příčinu a začít s medikací.

Jemná granulační změna v místě sutury Změna zabarvení oka


V případě jakýchkoli změn nebo komplikací jsme Vám k dispozici na tel. 466 262 914 nebo 737 059 977. Je možné i oko zblízka vyfotit a poslat nám ho na e-mail: info@veterina-pce.cz