MVDr. Petra Flídrová

V roce 2014 dokončila Fakultu veterinárního lékařství na VFU v Brně a od července téhož roku působí na naší klinice. Během studia absolvovala několik stáží (např. Veterinární klinika Jaggy, ABClinic Brno...).

Od roku 2020 je členkou ESVO, v říjnu 2022 složila zkoušku pro posuzování dědičných očních vad psů.

Pravidelně se účastní webinářů, přednášek  a workshopů.

Semináře, worshopy a konference:
- 2nd Feline Medicine Symposium - 5. 11. 2010
-  Feline Master Class – 4. 11. 2011
-  4th Feline Medicine Symposium – 2. 11. 2012

- Otitidy psů - 24. 4. 2013
- Pokročilé miniinvazivní zákroky u malých zvířat – 18 . 5. 2013
- Osteosyntetický kurz v Berlíně – 28. 6. 2013
- Dermatologické aspekty metabolických onemocnění – 2. 6. 2013
- 31th World Veterinary Congress 17. – 20. 9. 2013
- Chirurgická onemocnění kolenního kloubu psa - 2. – 3. 11. 2013
- Histopatologie a geriatrický pacient – 13. 11. 2013

- Rohovka a její onemocnění – 6. 2. 2014
- Pulmonologie pro klinickou praxi – 12. 4. 2014
- Veterinární medicína pro praxi – 16. 5. 2014

- Dermatologická onemocnění koček -10. – 11. 1. 2015
- Infekční onemocnění psů – 7. 3. 2015
- Cytologie pro praxi – 2. 6. 2015
- XXIII. Výroční konference ČAVLMZ – Kočičí medicína – 10. – 11. 10. 2015
- Onkologický kurz – březen až listopad 2015
- 2. konference onkologické sekce – Mastocytom – 28. 11. 2015

- Praktický přístup k anémii, hodnocení počtu bílých krvinek a horečka neznámého původu – interaktivní workshop s Dr. Guillermo Couto, DVM, DACVIM, Praha – 18. 2. 2016
- Geriatrický pacient ve veterinární praxi – 27. 2. 2016
- Srdeční šelesty s Prof. Adrianem Boswoodem - 9. 4. 2016, Hradec Králové
- Management kardiologického pacienta, Vetoquinol – 28. 5. 2016, Praha
- Sonografický kurz – září až listopad 2016 - 3. onkologický kongres – 8. - 9. 10. 2016, Brno

- Dermatologický cyklus seminářů – 8. 4. 2017, Hradec Králové
- Echokardiografický workshop s Prof. Proskem – 22. 9. 2017, Hradec Králové
- Tumory mléčné žlázy – 4. onkologický kongres – 1. 12. 2017, Brno
- Kvasinková onemocnění psů a koček – elektronický kurz 2017

- Endokrinologie s Prof. I. Ramsey – 14. 4. 2018, VetFair Hradec Králové
- VIII. Kardiologické dny Boehring Ingehalm 2018 – 9. 6. 2018, Průhonice, Praha
- ESVO workshop Praha – workshop chirurgie rohovky – 14.10. 2018
- Urologie psa a kočky – 20.10. 2018, Brno

- Workshop – Specifita oftalmologie koček – 2.- 3. 3. 2019 – Praha
- Dermatologie – Vetfair 2019 – 6. 4. 2019, Hradec Králové

Webináře:
- Oftalmologie drobných savců – 1. a 15. 6. 2016
- Anesteziologie pacienta s onemocněním srdce a plic – 11. 1. 2017, webinář KVL
- Základy EKG – 10. 5. 2017, webinář KVL
- EKG – diagnostika arytmií – 6. 9. 2017, webinář KVL
- Anestezie pacienta s onemocněním jater a GIT – webinář KVL
- Anestezie pacienta s endokrinopatií – webinář KVL
- Monitoring anestezie – webinář KVL
- Inhalační anestezie – webinář KVL
- EKG III. – 4. 4. 2018, webinář KVL
- Hypertenze koček – webinář KVL
- Když kočce nechutná – webinář KVL
- Na co si dát pozor při anestezii brachycefaliků – webinář KVL
- Na co si dát pozor při interpretaci laboratorních výsledků – webinář KVL
- Zápis do zubní karty – webinář KVL
- Metodika RTG vyšetření dědičný ortopedických vad – webinář KVL
- Dysplazie loketního kloubu – webinář KVL
- Cataract surgery - complication after surgery – webinář ESVO
- Using Laser in Ophthalmology – webinář ESVO 2020
- Vakcinace a výběr antibiotik u drobných savců – webinář Samohýl listopad 2020
- Povrchové defekty na rohovce – webinář Samohýl listopad 2020
- RTG hrudníku – hodnocení plicního pole – webinář KVL
- Neurologie I. – MVDr. P. Štochlová - webinář SVPE
- Oftalmologie drobných savců – MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová, webinář SVPE
- Dry eye – past, present and future – C. Whitaker, K. Caruso and B. Reynolds – ESVO, září 2020
- Tear film dysfunction in dogs and cats – way more than a low STT results – David J. Maggs, ESVO, březen 2021
- Advacement in medical and Surgical treatment of glaucoma – Brian C. Gilge, ESVO prosinec 2021

- Ocular Cytology – Karen M. Young, ESVO, prosinec 2022
- Infekční onemocnění koček – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Triaditida koček – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Plemenné predispozice a genetické testy u koček – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Hypertyreóza a diabetes mellitus koček – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022

- Kašlající a kýchající kočka – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Kočičí komordity – geriatrický pacient - MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Přístup k pacientovi s chronickým zvracením a průjmem – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Onemocnění dolních cest močových koček – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Chronická a jiná onemocnění ledvin – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022
- Onemocnění jater u koček – MVDr. Petra Černá, webinář SVPE 2022

Publikační činnost:
- Skvamocelulární karcinom s lokalizací na rohovce psa – popis případu: Veterinární klinika 2017;14:91-96 (spoluautorství s Dr. Beránkem)
- Diabetický pacient u oftalmologa – Veterinární klinika 2018;15:103-11(společně s Dr. Beránkem)
- Řešení šedého zákalu fakoemulzifikací – postoperační komplikaci: Veterinární klinika 2019;16:124-132 (Beránek, J., Hašková, P.)
- Magnetická rezonance – kdy ji využít v oftalmologii - Veterinární klinika 2019; 16: 133 – 139 (Hašková, P., Beránek, J.)
- V oftalmologii není melanom jako melanom – Veterinární klinika 2020;17(3):81-95 (společně s Dr. Beránkem)
- Manifestace systémové hypertenze na očích koček – retrospektivní studie – Veterinární klinika 2020;17(3):114-119 (Hašková, P., Beránek, J.)
- Oči kočičí aneb specifika onkologických nálezů – review. Veterinární klinika 2021;18 (Hašková P., Beránek J., Humpová J.)
- Ztráta transparence rohovky – nejčastější příčiny a možnosti řešení, Veterinární klinika, 3/2022, P. Hašková, J. Beránek

Spoluúčast na workshopech a webinářích:
- Vypoulené oko – webináře SVPE 2021
- Barevné oko – webináře a workshop SVPE únor 2022
- Neresponzibilní mydriáza – webinář a workshop SVPE listopad 2022