MVDr. Jiří Beránek, Ph.D.

VŠV Brno absolvoval v roce 1985. Po roční prezenční vojenské službě od roku 1986 zaměstnanec Státního veterinárního ústavu, oddělení veterinární nemocnice na specializovaném pracovišti pro reprodukci a porodnictví, poté se na interním oddělení specializoval na problematiku interní medicíny služebních psů.
Složil úspěšně atestaci 1. (všeobecnou) a 2. stupně (se zaměřením na malá zvířata a obhajobou závěrečné práce na téma „Vaginální cytologie u fen“ pod dohledem školitele prof. MVDr. Z. Věžníka, Dr.Sc.)


Od roku 1991 zakládá soukromou veterinární kliniku a postupně rozvíjí specializaci v oboru oftalmologie.
2004 - 2012 distanční studium završené zkouškou a udělením titulu Ph.D.: Postgraduální doktorandská studie na Univerzitě Veterinárního lékařství v Brně na téma: Výskyt, diagnostika a management chronické superficiální keratitidy německých ovčáků v České republice ve vztahu k funkci štítné žlázy.

Ocenění:
2000 “Hlavka awards” za nejlepší učebnici v roce 2000, spoluautor učebnice “Nemoci psa a kočky”, kapitola “Nemoci očí”
2006 Outstanding Efforts as President of the Organizing Committee for the 31st World Small Animal Veterinary Association WSAVA/FECAVA/CSAVA, Prague udělena za práci prezidenta Světového kongresu WSAVA
2011 Ural SAVA, Yekaterinburg “БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО” за вклад в развитие последипломного ветеринарого образвания
2012 Ural SAVA, Yekaterinburg “БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО” за вклад в развитие последипломного ветеринарого образвания
2016 „Medica Veterinaria“ cena udělena VFU, KVL a Profi Press „Za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství“ udělena za mimořádnou reprezentaci české veterinární medicíny v Evropské společnosti veterinární oftalmologie a za zásadní podíl na organizaci mezinárodního setkání oftalmologů v Toulouse ve Francii

Je členem řady odborných asociací:
Člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat, od roku 1993 je členem prezidia ČAVLMZ, v letech 1997-2001, 2005-2009 a 2013-2015 byl zvolen jejím prezidentem
Od roku 1997 do 2015 byl reprezentantem ČR pro FECAVA (Evropská společnost veterinárních lékařů malých zvířat) a WSAVA (Světová asociace veterinárních lékařů malých zvířat)
Člen ESVO od roku 2001 (Evropské společnosti veterinárních oftalmologů), od roku 2009 člen předsednictva, pro roky 2013-2017 zvolen prezidentem ESVO
Člen výkonného výboru ISVO (Mezinárodní společnosti veterinárních oftalmologů) od 10/2017
Člen předsednictva EESVO (Východoevropské asociace veterinárních oftalmologů)
Člen KVL ČR (Komory veterinárních lékařů ČR)
Předseda posuzovatelů dědičných očních onemocnění pro ČR – KVL
Roku 2000 - zvolen do evropské komise pro standardizaci přístrojového vybavení specializovaných oftalmologických pracovišť ve veterinární komisi FCI
Prezident ESVO konference (the European Veterinary Ophthalmology Conference, European Society of Veterinary Ophthalmologists), Prague, October 14-16th, 2011
Člen vědeckého výboru při kongresu WVA (Světové veterinární asociace) Praha 2013, odpovědný za odborný program pro malá zvířata
Člen editoriál boardu e-Polish Journal of Veterinary Ophtalmology

Publikační činnost:
1993 spoluautorství na knize P. Vít.: Základy elektrokardiografie psa
1995 spoluautorství na knize P.J. Vít, J. Beránek: Praktická oftalmologie psa
Od roku 1993 dodnes publikováno 48 odborných publikací, 7 posterů, 2 impaktované práce z oblasti oftalmologie
od roku 1998 spoluúčast na Projektu 2000 pod vedením prof. M. Svobody, CSc., odpovědnost za kapitolu oftalmologie v souhrnném díle „Nemoci psa a kočky“
2001 Diagnostické postupy v oftalmologii v projektu FECAVA CE

Aktivní účast na konferencích vystoupení:
Pravidelná aktivní vystoupení na výročních konferencích WSAVA, FECAVA, ČAVLMZ, KVL, Vets4Vets, Samohýl group, národních asociacích veterinárních lékařů malých zvířat v České republice, Slovensku, Polsku, Rusku, Maďarsku, Francii, na konferencích pro oftalmology pro malá zvířata a pro koně
Garant řady odborných seminářů a workshopů v oblasti oftalmologie

Účast na zahraničních konferencích:
ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) 1997-1998 dermatologické kurzy pod vedením prof. D. Loyda a D. Granta ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies)
1999, 2000 a 2001 oftalmologické kurzy pod vedením prof. P.Bedforda a prof. A. Regniera završené praktickou zkouškou chirurgie rohovky a spojivky
2000 Paříž phacoemulsifikace kurz ALCON
2001 Vancouver Canada oftalmologická asociace CE
2001 Vídeň kurz elektroretinografie organizovaný ECVO
2003 Bangkok - hereditární oční onemocnění organizováno WSAVA/ECVO a ESVO
Oftalmologické konference a streamy pořádané WSAVA, FECAVA, ESVO a ESVO v Paříži, Bologni, Lyonu, Berlíně, Paříži, Buenos Aires, Vancouveru, Granadě, Bangkoku, Sydney, Mexico City, Moskvě, Barceloně, St. Petersburgu, Cremoně, Krakově, Praze, Bukurešti, Wroclavi, Orlandu, Sao Paulo, Kodaň,

Odborné pobyty a stáže:
1994 Basel, Švýcarsko privátní veterinární klinika dr. Meszaros
1994 New York Animal Medical Centre, USA a společnost Cardiopet dr. D. Hadlock a dr. P. Fox
1995 Milano Itálie privátní veterinární klinika dr. Bussadori
1996 Binningen Švýcarsko Sandoz dr. Vít
1999 4 týdenní pobyt na Univerzitě v Zurichu, Švýcarsko, stáž pod vedením prof. B. Spiesse, organizována ESVO
2001 Paříž privátní oftalmologická klinika dr. Rosolen
2003 stáž na klinice v Paříži dr. Serge Rosolen, specializace elektroretinografie a phacoemulsifikace
2003 stáž na soukromé klinice v Cannes, dr. J. Gaiddon, specializace phacoemulsifikace a implantace čoček
2006 kurz phacoemusification and IOL implantation course Berlin, Agri-Tec, Německo
2007 kurz Intraocular Surgery for Advanced Surgeons, Berlin, Německo
2010 stáž na oftalmologickém oddělení Univerzity Ohio, Colombus, USA vedoucí prof David Wilkie
2010 Dublin endolaser workshop, EDC Lamy, 2011 Praha workshop transplantace rohovky, 2014 Bukurešť workshop ECP, 2016 Toulouse Corneal Cross linking, 2017 St Petersburg chirurgie rohovky koní
Odborná spolupráce s Univerzitou v Zurichu - prof. B.Spiess a Univerzitou ve Vídni - prof.I.Walde na vývoji molekul cyklosporinu pro oftalmologické použití, financováno Novartis Basel, Švýcarsko v posledních letech specializace na prověření populace psů z hlediska výskytu geneticky přenosných chorob očí
18- 19. 2.2000 vyslán ČMKU (Českomoravská kynologická unie) na genetickou komisi při FCI zasedání do Stockholmu s aktivním vystoupením " Stav genetické depistáže očních onemocnění v ČR" - zvolen do evropské komise pro standardizaci přístrojového vybavení pracovišť
Spolupráce s chovatelskými kluby na genetické depistáži výskytu očních onemocnění a spolupráce na ozdravných genetických projektech při eliminaci těchto onemocnění
Od roku 2000 do 2015 odpovědný za další vzdělávání středního veterinárního stavu pod záštitou ČAVLMZ a FECAVA, organizováno 5 odborných seminářů včetně distribuce FECAVA manuálu pro CE techniků