Úvodní stránka»MRI

MAGNETICKÁ REZONANCE a oční pacienti


Rádi bychom Vám představili novou zobrazovací metodu, kterou na naší klinice máme možnost využít u komplikovaných očních pacientů. Naše magnetická rezonance je určená pro zobrazení hlavy.

Magnetická rezonance používana ve veterinární medicíne pro zobrazení hlavy

Magnetická rezonance (MRI) je nejdokonalejší zobrazovací metodou, která je nejcitlivější na zobrazení měkkých tkání. Základním principem je využití magnetického pole a jeho vlivu na molekuly ve tkáních organismu. MRI zobrazuje tkáně v odstínech černé, šedé a bílé, stejně jako CT, USG nebo RTG. Vzhledem k delšímu získávacímu času je nutná celková anestezie.


U očních pacientů se postupuje od začátku – od anamnézy, kterou udává majitel a pomáhá nám charakterizovat průběh procesu, přes klinické vyšetření, které určuje jednak zobrazovací metody, ale i laboratorní diagnostiku. Nedílnou součástí diagnostiky je i histologické vyšetření vzorku. Následuje klinické a oftalmologické vyšetření, které nám poté pomáhá vybrat zobrazovací metodu. V oftalmologii je první volbou ultrasonografické vyšetření. Poměrně dokonale zobrazuje oko a intraokulární struktury jako je čočka, sítnice, nebo sklivec. Nezaměnitelnou roli má v zobrazení intraokulárních novotvarů. Naopak RTG nebývá u očních pacientů zcela citlivé. MRI nebo CT jsou nejdokonalejší zobrazovací metody. CT se používá pro zobrazení kostních struktur, MRI je citlivější pro měkké tkáně.  

USG s nálezem intraokulární masy MRI s nálezem intraokulární masy

MRI je velmi citlivá pro zobrazení oka a prostoru za  ním, okohybných svalů a hlavně očního nervu. Indikací k magnetické rezonanci je hned několik. Používá se pro ohraničení intraokulárních tumorů a jejich možného šíření do okolních tkání, hlavně do prostoru za oční koulí. Další indikací je šilhání – tzv. strabismus. Předpokládá se změna pozice oční koule, která je odtlačována nějakou masou do strany. Jedná se o šilhání na vnější stranu, případně o vytlačení oční koule dopředu (tzv. exoftalmus). Pro zobrazení těchto struktur je ultrasonografie nedostatečná, protože díky kostnímu ohraničení je toto zobrazení velmi ztížené. Poslední indikací je tzv. neurologickáslepota. Při oftalmologickém vyšetření zjistíme, že oko je v pořádku, ale pacient je slepý. V tomto případě je MRI indikována pro změny na očním nervu nebo v mozku.

Fena prezentovaná s náhlým nástupem šilhání.

Při očním vyšetření nebyl nalezen žádný probíhající patologický proces na oku

MRI feny z předchozího obrázku.

Je patrná výrazná výplň paranazálních dutin

Podobný nález šilhání ale v pokročilejším stadiu.

Magnetická rezonance umožňuje zobrazit všechny přilehlé tkáně k oku, ale i nosní dutiny, které mohou ovlivňovat umístění oka. Většina diagnóz, u kterých je indikovaná magnetická rezonance k určení rozsahu onemocnění, je pro oftalmologa výzva a čím dříve se proces ohraničí a začne řešit je pro pacienta obrovskou výhodou.


Zdroj: Hašková, P., Beránek, J.: Magnetická rezonance - kdy ji využít v oftalmologii?, Veterinární klinika, 2019,16:133-139

 Zpět na výpis aktualit