Úvodní stránka»Interní medicína»Porodnictví, gynekologie a urologie»Diagnostika gravidity

Diagnostika gravidity

U většiny fen optimální doba ke krytí je mezi 9. až 13. dnem od začátku hárání. K přesnému určení optimální doby máme možnost posoudit buňky vaginální sliznice, které nám podle svého tvaru, velikosti, barvitelnosti a také podle tvaru a typu buněčného jádra, k tomu napomohou. V indikovaných případech lze použít vyšetření hladiny progesteronu v krvi a tím předpovědět a určit dobu vhodnou ke krytí.
Diagnostika gravidity se provádí u fen, které byly ať už chtěně nakryté pro potvrzení, nebo nakryté nechtěně pro vyloučení gravidity, příp. kvůli dalšímu zásahu do vývoje gravidity.

Graviditu je možné diagnostikovat palpačně (prohmatáním) – od této metody se upouští. Není přesná hlavně v časných stadiích gravidity. Mnohem přesnější je diagnostika pomocí ultrazvuku. Ten je citlivý k detekci gravidity od 18. do 25. dne od oplození u feny, u kočky od 20. dne gravidity. Ovšem stanovit přesné datum oplození je nemožné. Obvykle se používá datum krytí, kdy došlo ke spojení, ale toto datum nemusí odpovídat oplození. Podílí se na tom řada faktorů – jedna fena je svolná několik dní, zároveň spermie mají schopnost oplození až 6 dní po páření a v neposlední řadě se na tom podílí i samotné vajíčko, které po ovulaci je schopné oplození další 1 – 3 dny. Vzhledem k variabilitě v možnosti oplození děláme 2 ultrazvuková vyšetření v rozmezí 7 – 10 dní. Je to důležité v případě, kdy dojde k opožděnému oplození a ultrazvuk není ještě průkazný, jednak to slouží k mapování vývoje plodů.

Při ultrazvukovém vyšetření jsou nacházeny zárodečné váčky, které jsou na začátku gravidity vyplněné pouze tekutinou, postupem času dochází k růstu zárodku a ubývá tekutiny. Na začátku gravidity je váček kulovitý, později se protahuje. Jak se zárodek zvětšuje, už je možné pozorovat i srdeční činnost. Z hlediska stanovení počtu plodů není ultrazvuk přesnou metodou. Mnohem přesnější je stanovení počtu plodů pomocí RTG vyšetření, které je možné provést po 45. dnu březosti, až když dojde k osifikaci koster plodů, které jsou pak na RTG snímku dobře patrné.

Videozáznam z diagnostiky gravidity 22. den po krytí

Videozáznam z diagnostiky gravidity 33. den po krytí