Úvodní stránka»Interní medicína»Prevence»Čipování a pasy

Čipování a pasy

Čipování – co to je:
Čipování slouží k označování psů a koček, aby byla umožněna jednoduchá identifikace, která je nutná a povinná při cestování do zahraničí. Jedná se o úkon trvající několik málo vteřin a o něco bolestivější než očkování. Malý čip se zavede na levou stranu krku, kde zůstává v podstatě po celý život. Tento čip nevysílá žádný signál (čipy nemají možnost na základě GPS lokalizovat polohu mazlíčka), ale slouží k identifikaci jednice a dohledání údajů o majiteli apod. Pokud je potřeba zkontrolovat identitu zvířete, pak se mu k tělu přiloží tzv. čtečka čipu, která čip přečte. Je potřeba před cestou kontrolovat funkčnost čipů… jen velmi zřídka se může stát, že čip ztratí svou čitelnost a tím pádem se zvíře považuje za neidentifikovatelné.

Aplikátor čipu Čtečka na čtení čipu Pas pro zvířata chovaná v zájmovm chovu


Pas – k čemu slouží:
Zvířeti, kterému už bylo přiděleno identifikační číslo, může být (ale nemusí) vydán pas, který slouží jako průvodní doklad pro cestování do zahraničí, ale i jako očkovací průkaz. Jedná se o „modrou knížečku“, kde jsou základní údaje o zvířeti, o majiteli. Podle platné legislativy nutné dodržet pořadí – nejdřív čip a pak teprve očkování proti vzteklině (aby zvíře bylo v době očkování už identifikovatelné).
Aby byl pejsek nebo kočička způsobilý k cestování do zahraničí a byl chráně proti vzteklině, je nutné, aby očkování proti vzteklině bylo 3 týdny před cestou do zahraničí.


Zapsání zvířete do registru:
V České republice existuje několik registrů, kam můžete svého čtyřnohého kamaráda zaregistrovat. Veterinární lékaři registrují všechny čipy, které aplikují do registru při Komoře veterinárních lékařů. Bohužel ta je přístupná pouze veterinárním lékařům, nikoli městské policii, nebo pracovníkům útulků, kteří většinou odchytí ztraceného psa. Proto se doporučuje registrovat pejska nebo kočičku ještě v jiném registru, který je přístupný na internetu a je možné čip vyhledat on-line.
Webové stránky některých registrů v ČR:

Národní registr majitelů zvířat www.narodniregistr.cz
170,- Kč za zaregistrování čipu

Centrální evidence zvířat a věcí ČR http://www.identifikace.cz/
registrační poplatek 240,- Kč

BackHome registr http://www.backhome.cz/
registrace čipů online 200,- Kč

Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování https://www.cipy-znamky.cz/
registrace od 15,- Kč

Pozn. Ceny u jednotlivých registrací se mohou lišit z důvodů aktualizace ceníku.